Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν τα πάθη του μισθού

Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει

η μεγάλη αφραγκίας αυτό είναι αλήθεια παιδιά έτσι είναι πως να το κάνουμε

Αφήστε το σχόλιο εδώ