Καμιά φορά θέλω να πάρω τα βουνά αλλά μετά αλλάζω γνώμη

Αυτό είναι αλήθεια

παιδιά τι να κάνουμε έτσι είναι αλλάζω γνώμη κατευθείαν

Αφήστε το σχόλιο εδώ