Μερικές γυναίκες είναι σαν το τάβλι

Πολλά χρόνια τώρα οι γυναίκες

είναι σαν το τάβλι καταλήγεις στο φεύγα ενώ έχεις κάνει πλακωτό δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο θα δούμε

Αφήστε το σχόλιο εδώ