Είμαι από μεγάλο τζάκι εγώ

Τέτοιο κούτσουρο

Αφήστε το σχόλιο εδώ