Συνήθως αυτοί που φαίνονται κάπως με την πρώτη μάτια είναι έτσι

Δεν χρειάζεται

να το λέμε συνέχεια όταν βλέπεις κάποιον έτσι είναι δεν αλλάζει κακά τα ψέματα

Αφήστε το σχόλιο εδώ