Μάνα πήρα 10 στην αριθμητική

Δυο μούτζες

Αφήστε το σχόλιο εδώ