Κουβέντα δεν λέμε για τα λεφτά

Πραγματικά

πιστεύω αυτό το ζήτημα έπρεπε να λυθεί και όχι να τα λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια δεν ξέρω κάτι πρέπει να γίνει με αυτό

Αφήστε το σχόλιο εδώ