Κούμπωσε το τζιν χωρίς να είμαι μέσα αλλά και πάλι κούμπωσε

Καλά είναι και έτσι

πιστεύω και χωρίς να είμαι μέσα καλά είναι

Αφήστε το σχόλιο εδώ