Ξέρει κανείς κανένα καλό ιχθυοπωλείο να πάρουμε μια κάσα ρέγγες

Πραγματικά ήθελα

να το ρωτήσω πιο πριν μπας και βρούμε κάνα καλό ιχθυοπωλείο να πάρουμε

Αφήστε το σχόλιο εδώ