Όταν κάνει πολύ ζέστη

Πάντα μπαίνω μέσα

στον καταψύκτη όταν κάνει πολύ ζέστη τι άλλο να κάνω αλήθεια

Αφήστε το σχόλιο εδώ