Η καλύτερη τιμή για ταξίδι τα Χριστούγεννα

Τον κούφανε ο

τύπος.Αυτός του είπε πως θα πάει στο Παρίσι και απάντησε πως θα πάει για κούρεμα.

Αφήστε το σχόλιο εδώ