Καλύτερα στα 72 σύνταξη να προλάβει να πήξει το μυαλό

Πολύ καλύτερα

θα πρόσθετα εγώ πολύ καλύτερα να πήξει λίγο το μυαλό

Αφήστε το σχόλιο εδώ