Και τι να δω δουλεύω τελικά

Πραγματικά τι να πεις

για αυτό πάλι δουλεύω τι άλλο να κάνω αλήθεια δεν μπορώ άλλο

Αφήστε το σχόλιο εδώ