Έχω ένα φίλο που τον λένε Παναγιώτη και κοιτάει συνέχεια πάνω

Αυτό είναι κάτι

που πρέπει να δούμε δεν φταίει ο Παναγιώτης για αυτό

Αφήστε το σχόλιο εδώ