Ή όλα ή τίποτα

Τα μισά αφήνουν

Αφήστε το σχόλιο εδώ