Αύριο είναι η ημέρα της γυναίκας έχουμε 8 Μαρτίου αύριο

Το ξέρουμε φίλε μου

χρόνια αυτό τότε πέφτει η γιορτή της γυναίκας πάντα

Αφήστε το σχόλιο εδώ