Δεν πανηγυρίζω για τον καινούριο χρόνο που έρχεται

Αυτό σίγουρα το έμαθα

και δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσω αλήθεια τώρα δεν υπάρχει περίπτωση

Αφήστε το σχόλιο εδώ