Για πρώτη φορά στην Ιστορία της Ανθρωπότητας

Είναι αλήθεια αυτό

ναι πιστεύω πως ξέρει γιατί βέβαια δεν μπορεί να πάει και πουθενά αλλού

Αφήστε το σχόλιο εδώ