Παιδιά για να οργανωθούμε λίγο δεξιά οι πεινασμένοι

Για να οργανωθούμε

λίγο τι να κάνουμε έτσι είναι και οι πεινασμένοι αριστερά να πάνε

Αφήστε το σχόλιο εδώ