39 μέρες ακόμα για να βγάλουμε την χρονιά βαστάτε αδέλφια

Δεν έμεινε και πολύ ακόμα

από το 2020 παιδιά κάνουμε υπομονή λίγο ακόμα και βλέπουμε

Αφήστε το σχόλιο εδώ