Γέμισε ο τόπος κουκουνάρια ενώ βάραγε το πεύκο συνέχεια

Μεγάλη αλήθεια

είπε απορώ που παίρνουν κάποιους εργάτες χωρίς να ξέρουν τίποτα

Αφήστε το σχόλιο εδώ