Είναι γεμάτες άμμο

Κλασικά τι άλλο θα ήταν

Αφήστε το σχόλιο εδώ