Ο γιατρός το κούφανε τον ασθενή του με αυτό που του είπε

Πιστεύω ο γιατρός

δεν έπρεπε αν φερθεί με αυτόν τον τρόπο στον ασθενή του δεν ήταν σωστό

Αφήστε το σχόλιο εδώ