Έχεις περάσει στρατιωτικές σχολές τώρα που έδωσες

Πραγματικά τι να πεις

για αυτό το θέμα με τις στρατιωτικές σχολές δεν υπάρχει

Αφήστε το σχόλιο εδώ