Έστειλε σε μένα και της απάντησα να μην πάει πουθενά

Καλά έκανες φίλε μου

και της το είπες αυτό να μην παίρνει πολύ θάρρος έτσι είναι

Αφήστε το σχόλιο εδώ