Κάποτε έρχεται μια στιγμή που λες δεν πάει άλλο και αφήνεις το πιρούνι

Απορώ και εγώ

με κάποιους ανθρώπους σαν και αυτό με το σκεπτικό τους

Αφήστε το σχόλιο εδώ