Έρημος χωρίς καμήλες

Μεγάλη κουβέντα αυτό παιδιά

και το πιστεύω ακράδαντα εγώ αυτό άμα η γυναίκα δεν έχει καμπύλες τότε είναι σαν την έρημο χωρίς καμήλες

Αφήστε το σχόλιο εδώ