Έπινε καφέ και δείτε τι της είπαν στο μνημόσυνο

Απορώ πως τα κάνουν

αυτά μερικοί απορώ πραγματικά με την σκέψη τους δεν μπορώ να καταλάβω πως το σκέφτηκαν αυτό και κάνανε τόσους τάγκ

Αφήστε το σχόλιο εδώ