Διαστημικό σκουπίδι βάρους 25 τόνων έπεσε λέει στη Γη

Δεν ξέρω τι άλλο

μπορεί να ακούσουμε παιδιά πραγματικά δεν ξέρω αλλά πιστεύω κάτι θα κάνουμε

Αφήστε το σχόλιο εδώ