Είναι ένας μεθυσμένος

Τύφλα θα ήταν

Αφήστε το σχόλιο εδώ