Ένας μαθητής πέφτει με τα μούτρα στο βιβλίο

Όταν τον παίρνει ο ύπνος

μόνο τότε πέφτει με τα μούτρα στο βιβλίο ένας μαθητής αλλιώς δεν διαβάζει ποτέ του έτσι είναι τα περισσότερα παιδιά

Αφήστε το σχόλιο εδώ