Έναν ελληνικό σκέτο

Εννοώ χωρίς φλιτζάνι

Αφήστε το σχόλιο εδώ