Όλους τους χτυπάει ο έρωτας κατακούτελα εμένα ο απορροφητήρας

Τι να κάνω δεν φταίω

εγώ που χτυπάω συνέχεια στον απορροφητήρα τι να κάνω είμαι αδέξιος

Αφήστε το σχόλιο εδώ