Η Ελληνίδα έχει γλώσσα

Χρόνια τώρα αυτό

βλέπουμε παιδιά μου οι Ρωσίδες έχουν κορμί φοβερό αλλά οι Ελληνίδες έχουν γλώσσα μεγάλη και πρέπει να κρυβόμαστε όταν την ανοίγουν

Αφήστε το σχόλιο εδώ