Ελαστικότητα στο στομάχι

Πραγματικά

αν το σκεφτούμε λίγο σοβαρά σίγουρα έτσι είναι δεν θα μας χάριζε τόση ελαστικότητα στο στομάχι ο Θεός κάτι περισσότερο θα ήξερε Αυτός

Αφήστε το σχόλιο εδώ