Έκανα 12 γύρους με το μηχανάκι στο στάδιο

Πάλι καλά που μου το είπαν

γιατί θα συνέχιζα να τρέχω με το μηχανάκι στο στάδιο μόνος μου χωρίς να ξέρω πως απαγορεύεται δυστυχώς για μένα με σταμάτησαν

Αφήστε το σχόλιο εδώ