Το αρνί είναι ελληνικό απλά είχε κάνει σπουδές στην Βουλγαρία

Μου έχει τύχει και μένα

να πάρω αρνί που να έχει κάνει σπουδές στο εξωτερικό

Αφήστε το σχόλιο εδώ