Είναι πολύ πρωτότυπο το τατουάζ σου πλανήτες είναι

Τον κούφανε τον άνθρωπο

με αυτό που του είπε που το σκέφτηκε και το είπε

Αφήστε το σχόλιο εδώ