Ο πρώτος μου στόχος για το 2021 είναι να αποφύγω την τρέλα

Καλά πιστεύω

σε όλους αυτός θα είναι ο πρώτος στόχος φίλε μου έτσι πιστεύω εγώ

Αφήστε το σχόλιο εδώ