Είναι κάποιος καλά να μας πει πως είναι γιατί δεν ξέρουμε

Πραγματικά έχω καιρό

να δω άνθρωπο να είναι καλά γιατί με όλα αυτά που έχουμε πάθει αφήστε το

Αφήστε το σχόλιο εδώ