Πότε είχαμε καλοκαίρι

Πότε ήρθε χειμώνας

Αφήστε το σχόλιο εδώ