Γιατί εδώ εμποδίζει κανέναν και θες να την πάμε πιο πέρα

Καλό είναι αυτό

και λογικό το βρίσκω που την ρωτάει πολύ καλά κάνει και ρωτάει

Αφήστε το σχόλιο εδώ