Έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια

Πόσο μεγάλη αλήθεια

παίζει να είναι αυτό που είπα μόλις τώρα μόνος μου το σκέφτηκα και το είπα κατευθείαν και πιστεύω όλοι το έχουμε ζήσει αυτό

Αφήστε το σχόλιο εδώ