Έχουμε την ανάγκη για διακοπές

Μεγάλη αλήθεια είπες

αλλά όπως τόνισες δεν έχουμε ούτε ευρώ ώστε να κάνουμε διακοπές καλές και άνετες με τα πρωινά μας τα μεσημεριανά μας

Αφήστε το σχόλιο εδώ