Έχουμε αλληλογραφία χρόνια τώρα

Με γράφει αυτός

χρόνια τον γράφω και εγώ αλλά τόσα και έχουμε αλληλογραφία τι πιο καλύτερο πιστεύω ότι καλύτερο υπάρχει για μια σχέση

Αφήστε το σχόλιο εδώ