Έχετε και αμυγδάλου

Τον ρωτάει ο υπάλληλος

Αφήστε το σχόλιο εδώ