Εδώ και δύο ώρες στο τηλέφωνο

Δεν το κλείνουν το τηλέφωνο

Αφήστε το σχόλιο εδώ