Πρώτη φορά δεν πήγα διακοπές

Πραγματικά τι να πεις

δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο θα δούμε αλήθεια δεν μπορώ

Αφήστε το σχόλιο εδώ