Αναίσθητοι όλοι κανένας δεν έδωσε σημασία στην επιθυμία της

Τι να πεις και για

αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτούς

Αφήστε το σχόλιο εδώ