Είναι χειρότερη από το μίσος

Του εχθρού σου

Αφήστε το σχόλιο εδώ